srpski english
Savremena prodajna edukacija

Planiranje prodaje - Uspešna prodajna strategija - 3 dana obuke


Ako vaša prodajna strategija zavisi od toga kako sprovodite plan prodaje?


Kako da kreirate plan prodaje koji garantuje bolju, uspešnu prodaju i veći profit?

Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor - 3 dana obuke


Cilj treninga/koučinga
 • Da kroz zajednički rad i međusobnu interakciju vaši zaposleni (menadžeri i prodavci) kreiraju konkretan plan prodaje.
 • Da ustanovite trenutno stanje u vašoj prodaji, šta želite da postignete i kako da te ciljeve praktično ostvarite?
 • Da uspostavite sistem organizacije i upravljanja sektorom prodaje koji će vam doneti konkretne rezultate (profit).
 • Da vaši prodavci dobiju praktičan alat kojim će uspešno meriti, analizirati i unapređivati proces prodaje.
 • Da više i bolje prodajete, ostvarite veći profit i održite kvalitetne odnose sa vašim kupcima i klijentima.
Kome je namenjen?
 • Svim organizacijama koje žele poboljšati svoje prodajne rezultate.
 • Svima koji žele unaprediti prodaju i kvalitet odnosa svojim sa kupcima.
Sadržaj treninga
 1. Koja je oblast poslovanja kompanije?
 2. Kakvo je poslovno okruženje kompanije?
 3. Kakvo je konkurentsko okruženje kompanije?
 4. Koji su glavni poslovni ciljevi kompanije?
 5. Koja je poslovna strategija kompanije?
 6. Koji su glavni prodajni ciljevi kompanije?
 7. Koja je prodajna strategija kompanije?
 8. Koji su pojedinačni (merljivi) prodajni ciljevi?
 9. Koji su vremenski rokovi ostvarenja prodajnih ciljeva?
 10. Kako je organizovana prodajna sila (organizacija prodaje)?
 11. Koje su sadašnje prodajne aktivnosti?
 12. Koji su dosadašnji prodajni rezultati (parametri)?
 13. Koje su faze u procesu prodaje?
 14. Koji su koraci (proces) prodaje?
 15. Koje su lične prodajne veštine prodavaca?
 16. Kakvi su odnosi sa ostalim sektorima kompanije?
 17. Ko su stejkholderi u poslovanju (ko zavisi i od koga se zavisi)?
 18. Koji su strateški partneri i strateški saveznici kompanije?
 19. Kako se prikupljaju prodajne informacije?
 20. Koje su informacije o klijentima/kupcima?
 21. Koje su informacije o tržištu (lokalnom i globalnom)?
 22. Koje su informacije o konkurenciji?
 23. Koje su informacije o grani industrije?
 24. Koje su informacije o proizvodu/usluzi?
 25. Kako se upravlja odnosom sa potencijalnim klijentima?
 26. Kako se upravlja odnosom sa postojećim klijentima?
 27. Kako se sprovodi usluživanje klijenata (customer service)?
 28. Koji je sistem praćenja prodaje (rezultata)?
 29. Koji je sistem izveštavanja o prodaji?
 30. Šta je SWOT analiza za prodaju?
 31. Šta je SWOT analiza za proizvode/usluge?
 32. Koja je marketing strategija kompanije (4P miks)?
 33. Kako ostvariti osnovne prodajne ciljeve (siže prodajnog plana)?
 34. Kako organizovati prodajnu silu (organizacija prodaje)?
 35. Kako kontrolisati i meriti ispunjenje prodajnih ciljeva?
 36. Koje su pripremne radnje kao podrška prodaji?
 37. Kako uspostaviti strateška partnerstva i savezništva?
 38. Kako će se prikupljati prodajne informacije?
 39. Kako sprovesti strategiju i taktiku sticanja novih klijenata?
 40. Kako kreirati komunikacione kanale prema potencijalnim kupcima?
 41. Kako sprovesti strategiju i taktiku odnosa sa postojećim klijentima?
 42. Koji će biti koraci (proces) prodaje?
 43. Kako ostvariti programe kreiranja lojalnosti klijenata?
 44. Kako planirati i kreirati budžet u prodaji?
 45. Koji su vremenski akcioni planovi (sa rokovima izvršenja)?
 46. Koja su pojedina zaduženja i aktivnosti formiranja odseka prodaje?
 47. Koja su pojedina zaduženja i aktivnosti prodaje na mesečnom nivou?
 48. Kako pratiti i analizirati rezultate prodaje?
 49. Ko kontroliše i kako se kontroliše izvršenja prodajnih akcija?
 50. Kako se vrši evaluacija izvršenja plana prodaje?
50 pitanja + 50 pravih odgovora = bolja prodaja + veći profit

Preuzmite plan treninga (PDF)

Način rada
 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast prodaje, prodajne komunikacije i unapređenja organizacije i upravljanja prodajom.
Preuzmite početak naše Power Point presentacije ’Uspešna lična prodaje’ (1.2 MB)

Preuzmite audio klip (6 min.) sa našeg treninga ’Uspešna lična prodaje’ (3.1 MB)

Trajanje treninga je 3 radna dana (18 sati)

Predavači:

      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Innovation training and transformational management in Belgrade Serbia from Miodrag Kostic, CMC


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed